css의 변수를 설정함으로써 하나하나 값을 바꾸지않고 변수 값만 바꿈으로써 전체를 바꿔줄수있다.

기본구조

–변수명

ex) –font-size : 32px.

사용할 때) font-size: var(–font-size)

 • html

    <ul class="first-list">
     <li>Orange</li>
     <li>Apple</li>
    </ul>
      
    <ul class="second-list">
     <li>Korean</li>
     <li>Japan</li>
     <li>China</li>
   </ul>
  
  • 변수 적용 전 CSS

    		.first-list {
       background-color : thistle;
       color: whitesmoke;
       margin-left: 8px;
      }
      .second-list {
       background-color : thistle;
       color: whitesmoke;
       margin-left: 16px;
      }
       
   
   • Output.ver1

  • 변수 적용 후 CSS

   		//추가
   		:root{
      --font-size:32px
   		}
   		.first-list {
      background-color : thistle;
      color: whitesmoke;
      margin-left: 8px;
      //추가
      font-size:var(--font-size)
      //기본값이 없을 경우 8 지정
      //font-size:var(--font-size, 8px)
     }
     .second-list {
      background-color : thistle;
      color: whitesmoke;
      margin-left: 16px;
      //추가 변수의 2배 사이즈
      font-size:calc(var(--font-size) *2)
     }
   
   • Output.ver2

주의

코드내 수정은 다음과 같이 @media에서만 정할 수 있다.

:root{
   --font-size:32px
		}

@media screen and (max-width:768px){

	:root{

	--font-size:7px

	}

}

CSS

댓글 쓰기